U ovom blogu pojasniti ćemo koje obveze po Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu ima svaki poslodavac koji zapošljava do 50 osoba (d.o.o., j.d.o.o., obrt, ustanova, udruga) bez obzira na djelatnost koju obavlja.

Što donosi Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Svi poslodavci koji zapošljavaju do 50 radnika su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika do 31.12.2015. godine kako bi izbjegli novčanu kaznu u iznosu do 40.000,00kn.

Prema Pravilniku, poslodavac ima dvije mogućnosti za zadovoljenje ovih propisa:

 • Educiranje jednog radnika/samog poslodavca za program Specijalist zaštite na radu (ustanove za obrazovanje odraslih) ili polaganje općeg dijela ispita za Stručnjaka zaštite na radu (u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava),
 • Ugovaranje usluge Stručnjaka zaštite na radu s ovlaštenim tvrtkama.

Koje poslove obavlja Stručnjak zaštite na radu?

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika,
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom,
 • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada,
 • više o tome pročitajte u članku 21. Zakona o zaštiti na radu.

Osim navedenog Stručnjaka zaštite na radu, vaša tvrtka mora posjedovati i sljedeće:

 • Procjena rizika,
 • Pravilnik zaštite na radu i zaštite od požara,
 • Svi radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način,
 • Osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
 • Pregled vida u medicini rada,
 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ostalo pogledajte ovdje

Moja tvrtka to ne treba?

Svaki poslodavac koji zapošljava do 50 djelatnika riskira novčanu kaznu do 40.000,00kn ako svoje poslovanje ne uskladi sa Pravilnikom. Plaćanje kazne ne lišava tvrtku obaveze usklađivanja s Pravilnikom, tvrtka je svakako to dužna napraviti i nakon plaćanja kazne.
Neispunjavanje obveza zaštite na radu donosi rizik od novčane kazne (do 120.000,00kn), zatvaranje tvrtke ili prekršajne odredbe u slučaju smrtnog slučaja zaposlenika na radu.

1
ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o. nudi usluge stručnog savjetovanja i pomoći pri ispunjavanju svih zakonskih obaveza, te sklapanje ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu.
Za sva pitanja oko Pravilnika i zakonskih obaveza stojimo na raspolaganju.

Darko Radić, Stručnjak zaštite na radu
E-mail: darko@zastita-inspekt.hr
Mobitel: 091/303-5664