Među obveznim dokumentima koje tvrtka mora posjedovati kako bi zadovoljila propisane zakone nalazi se i Procjena rizika radnih mjesta.

U članku 18 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) stoji kako je poslodavac u cilju sprječavanja ili smanjenja rizika dužan imati izrađenu procjenu rizika.

Radeći na terenu sa različitim djelatnostima, često dobivamo upite zašto postoji obveza posjedovanja Procjene rizika i na poslovima koji su bezopasni. Na svakom radnom mjestu postoji određena opasnost ili rizik, samo je pitanje kolika i postoji li potreba za poduzimanjem nekih mjera sigurnosti od strane poslodavca.

Ove mjere su različite, od utvrđivanja potreba za određenim promjenama kod sredstava rada do potreba za posebnim osposobljavanjima i liječničkim pregledima djelatnika. Naše iskustvo je pokazalo da inspektori zaštite na radu zahtjevaju dokument Procjene rizika kod svih oblika poslovanja (d.o.o., j.d.o.o., d.d., obrt, opg, škole, ustanove itd.), neovisno o broju zaposlenih osoba. Niti jedan pravni oblik tvrtke nije oslobođen ove obveze.

Kao primjer uzeti ćemo tvrtku koja se bavi komunalnom djelatnošću i djelatnika koji radi na održavanju zelenih površina. Dotični djelatnik mora biti osposobljen za rad na siguran način za svoje radno mjesto (o ovome nešto više u idućem blogu). Osim toga, mora posjedovati Uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje strojem ili alatom s kojim obavlja svoj posao (npr. motorna kosa – trimer). Uvjerenje jamči da djelatnik poznaje alat sa tehničke strane i pravilno rukovanje u svim uvjetima rada. Djelatnik također mora imati važeći liječnički pregled iz medicine rada, što jamči da je sposoban obavljati navedeni posao.

Nedostatak bilo kojeg od navedenih obveznih elemenata može predstavljati problem pri ozljedi na radu, ali i kod redovnog nadzora inspektora zaštite na radu.

Primjer je uzet za komunalnu djelatnost, ali obveza obuhvaća i sve ostale djelatnosti bez iznimaka.

 Općenito obvezni elementi za djelatnike su:

  • Osposobljenost za rad na siguran način,
  • Osposobljenost za rad na siguran način sa računalima (ako djelatnik na računalu radi duže od četiri sata dnevno, o tome nešto više u nekom od idućih blogova),
  • Važeći liječnički pregled (elementi pregleda i rokovi utvrđuju se u procjeni opasnosti, nije nužan u svakoj djelatnosti),
  • Stručna osposobljenost za određene profesije i strojeve/alate ako su dio poslovanja tvrtke.

Zakonom o zaštiti na radu propisana je izrada Procjena rizika, a njezin sadržaj propisan je Pravilnikom o izradi Procjene rizika (NN 112/14). Procjena rizika nema kao nekadašnja Procjena opasnosti rok važenja 2 godine ali u svakom trenutku mora biti usklađena sa stvarnim stanjem u tvrtki i sa važećim zakonima i propisima iz područja zaštite na radu.

ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o. je ovlaštena tvrtka za izradu Procjene rizika.

Ukoliko imate pitanja vezano uz navedenu tematiku ili imate potrebu za izradom Procjene rizika obratite nam se na navedeni kontakt.

Darko Radić, mag.ing.el. – stručnjak zaštite na radu

mob. 091/303-5664

e-mail: darko@zastita-inspekt.hr