Sjedište Osijek
Bjelolasička 18, 31 000 Osijek

Kontakt osobe
Mob.: 091-303-5660 Direktor Društva Andrija Bartoloti, mr.sig.
Mob.: 091-303-5663 Direktor Kristina Bartoloti Palić
e-mail: kristina@zastita-inspekt.hr
email: info@zastita-inspekt.hr
Tel.: 031-303-566
mob: 091/303-5660
mob: 091/303-5663